Skip to main content

“พาราเซตามอล”
ตัวการร้ายเสี่ยงทำลายตับ

พาราเซตามอล คือ ยาสามัญประจำบ้านประเภทบรรเทาปวดลดไข้ ดังนั้น แทบทุกบ้านจึงต้องมีในตู้ยาเพื่อใช้สำหรับบรรเทาอาการป่วย และยังเป็นยาที่หาซื้อได้ง่ายทั่วไปทั้งที่ร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลายคนมองข้ามอันตรายของยาชนิดนี้ จนทำให้ละเลยข้อควรระวังและความเหมาะสมในการใช้ยา ในระยะยาวบางรายได้ตรวจสุขภาพและพบว่ามีการใช้ยามากเกินขนาด เกิดเป็นผลข้างเคียงต่อตับและโรคร้ายแรงในอนาคต โดยปัญหานี้ทำให้หลายหน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ยาพาราเซตามอลอย่างถูกต้อง จนเกิดเป็นข่าวสารและการให้ความรู้มากมายแก่ประชาชน

 

ทำความรู้จักยาพาราเซตามอล

ยาพาราเซตามอลสามารถใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีคุณสมบัติในการช่วยลดไข้ โดยยามีฤทธิ์ในการยับยั้งสารเคมีบางชนิดในสมอง ซึ่งเชื่อมโยงกับอาการปวดและทำให้เกิดกลไกการลดอุณหภูมิในร่างกาย เป็นผลทำให้อาการปวดได้รับการบรรเทาและไข้ลดลง โดยถือเป็นยาที่ไม่มีอันตราย แต่ถึงอย่างนั้นก็ควรใช้ยาด้วยปริมาณที่ถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากในระยะยาวอาจส่งผลข้างเคียงต่อตับ ซึ่งหากใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือต้องการตรวจเช็คความผิดปกติ สามารถตรวจค่าการอักเสบของค่าตับและควรเลือกศูนย์ตรวจสุขภาพที่น่าเชื่อถือเท่านั้น

 

การรับประทานยาพาราเซตามอลที่ถูกต้อง

เนื่องจากเป็นยาที่ใช้ลดอาการปวดและลดไข้ที่ได้รับการยอมรับ ทำให้หลายคนนิยมบริโภคเมื่อมีอาการปวดบริเวณต่าง ๆ และเมื่อเกิดอาการเป็นไข้ โดยไม่ทราบถึงอันตรายของยาชนิดนี้ที่จะส่งผลต่อการทำงานของตับหากมีการใช้เกินความเหมาะสม บางรายเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันและนำไปสู่การเสียชีวิต หรือบางรายหากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ อาจรู้ตัวอีกทีเมื่อเกิดโรคเรื้อรังที่ตับไปแล้ว ดังนั้น การได้รับการตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดจากศูนย์ตรวจสุขภาพที่น่าเชื่อถือ ร่วมกับการทานยาในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้

 

  • ปริมาณที่เหมาะสม คือปริมาณยา 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ในการรับประทานต่อครั้ง

 

  • ควรเว้นระยะเวลาในการรับประทานยาอย่างน้อย  4-6 ชั่วโมง โดยไม่ควรทานเกินครั้งละ 2 เม็ด

 

  • สามารถรับประทานยาได้ทั้งก่อนและหลังอาหาร

 

  • สำหรับผู้ที่ต้องทานต่อเนื่องควรอยู่ในการดูแลของแพทย์และไม่ควรเกิน 2,500-2,600 มิลลิกรัม

 

  • ผู้ป่วยโรคตับหรือดื่มสุรา ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม

 

ข้อควรระวัง

 

  • ไม่ควรรับประทานควบคู่กับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงผู้ที่เป็นโรคตับหรือโรคตับเรื้อรัง ควรเลี่ยงการทานหรือทานในปริมาณน้อยที่สุด

 

  • ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำควรหมั่นเช็คสุขภาพ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคตับ โดยปัจจุบันมีผู้ให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ตรวจหาความผิดปกติตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

 

  • ตรวจสอบวันหมดอายุก่อนรับประทานยาทุกครั้ง

 

  • สังเกตเลขทะเบียนตำรับยาที่แสดงถึงการเป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว

 

  • หากไม่มีอาการปวดหรือเป็นไข้ไม่ควรทานยาล่วงหน้า

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาพาราเซตามอลที่ส่งผลต่อตับโดยตรง เป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เนื่องจากหากปล่อยไว้เป็นเวลานานอาจนำไปสู่โรคร้ายแรงและยากต่อการรักษา และอย่าลืมหมั่นเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอด้วยการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมความเสี่ยง โดยควรเลือกผู้ให้บริการที่มีเชี่ยวชาญและเชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจในการรับบริการนั่นเอง

Leave a Reply

Close Menu