Skip to main content

บริการตรวจเลือด
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจเลือดเพื่อสุขภาพ และการวิเคราะห์เคมีคลินิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พาธแล็บ จึงเป็นแล็บแห่งแรกของมาเลเซียที่นำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย Advia Workcell มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์แบบเบ็ดเสร็จในตัว (LIS)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ตรวจเลือดเพื่อสุขภาพ
ที่คุณวางใจ

ศูนย์ตรวจเลือดเพื่อสุขภาพพาธแล็บ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสุขภาพจากเลือด ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำ พร้อมการรายงานผลการตรวจอย่างละเอียด อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมคู่มือแนะนำแนวทางปฏิบัติตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์บริการของเรา

พาธแล็บ ตระหนักและให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ เพื่อบริการที่ดีกว่า และสะดวกสบายกว่าแก่ลูกค้า โดยเปิดศูนย์บริการใกล้บ้าน พร้อมจัดตั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์โดยตรง คอยให้บริการแนะนำ ตรวจเช็ค วิเคราะห์ และรายงานผลอย่างละเอียด

สาขาที่เปิดให้บริการ

วันเวลาทำการของสาขา

อังคาร-ศุกร์: เวลา 08.00-17.30 น. (เปลี่ยนแปลงเวลาปิดเป็นการชั่วคราว)
เสาร์-อาทิตย์: เวลา 08.00-12.00 น.
หยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์

❉ เยี่ยมชมโลเคชั่นบน Google Maps พร้อมกดนำทางได้ที่
https://th.pathlab.link/on-google-maps

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพ Home Service

“ทุกที่” เราพร้อมดูแลคุณ

พาธแล็บอำนวยความสะดวกให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือต้องการพักผ่อนอยู่บ้าน หรือจัดการตารางเวลาล่วงหน้าไว้แล้ว เราเข้าใจคุณที่มีเวลาอย่างจำกัดในการดำเนินชีวิต จนทำให้ไม่สามารถเข้ามาดูแลตรวจสุขภาพประจำปีได้อย่างต่อเนื่อง จนอาจนำไปสู่เกิดการเพิกเฉยต่อการดูแลสุขภาพตนเองและคนที่รักและห่วงใย ในบางเงื่อนไขของสภาวะสุขภาพหากคุณรู้ทันหรือติดตามได้ไม่ทันท่วงทีอาจก่อให้เกิดโรคประจำตัว เรื้อรัง หรือลุกลามไปสู่อาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้  ดังนั้นเราจึงจัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพ Home Service นำส่งสุขภาพให้คุณถึงที่ได้อย่างสอดคล้องกับไฟล์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของคุณและครอบครัว เพื่อประเมินสุขภาพที่คุณไม่ควรอาจมองข้าม เช่น พฤติกรรมการกิน สภาพแวดล้อม และโรคแฝงในร่างกายคุณที่คุณอาจไม่เคยรู้ ให้เราช่วยประเมินสุขภาพคุณพร้อมมอบคำแนะนำการสร้างสมดุลและการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับคุณโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถแบ่งตามเพศ ช่วงอายุ ความเสี่ยงเฉพาะบุคคล หรือปัจจัยอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ พร้อมทั้งบริการให้คำแนะนำด้านสุขภาพหลังการตรวจอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์สุงสุดในการดูแลสุขภาพคุณและครอบครัวคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-619-2288 ต่อ 0 หรือ 829

วันเวลาทำการของสำนักงานใหญ่

จันทร์-ศุกร์: เวลา 09.00-17.00 น. (เปลี่ยนแปลงเวลาปิดเป็นการชั่วคราว)
วันเสาร์: เวลา 09.00-12.00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพพนักงานถึงที่สำหรับบริษัท องค์กร หน่วยงาน

บริการตรวจสุขภาพสำหรับองค์กรที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานในองค์กร บริษัท โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม หรือไปถึงที่ตามสถานที่ที่คุณสะดวกให้เราไปบริการ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งตามเพศ ช่วงอายุ ความเสี่ยงเฉพาะบุคคล หรือปัจจัยอื่นๆ ตามสุขภาพพนักงานของท่านได้ตามความเหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ พร้อมทั้งบริการให้คำแนะนำด้านสุขภาพหลังการตรวจอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์สุงสุดในการดูแลสุขภาพของพนักงานคุณเพื่อที่จะสุขภาพดีไปตลอดการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการทำงานของพนักงานของคุณได้ในระยะยาว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-619-2288 ต่อ 0 หรือ 829

วันเวลาทำการของสำนักงานใหญ่

จันทร์-ศุกร์: เวลา 09.00-17.00 น. (เปลี่ยนแปลงเวลาปิดเป็นการชั่วคราว)
วันเสาร์: เวลา 09.00-12.00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องตรวจสุขภาพกับพาธแล็บ?

  • ตรวจสุขภาพประจำปี

พาธแล็บบริการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์พร้อมดูแลคุณ ปกติหากไม่มีอาการเจ็บป่วย บุคคลทั่วไปควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง สำหรับการตรวจเพื่อการวางแผนการดูแลสุขภาพ โดยรายละเอียดของการตรวจสุขภาพนั้นจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ของแต่ละบุคคล รวมถึงประวัติโรคต่างๆ ของคนในครอบครัว อาการผิดปกติหรือความผิดปกติทีเคยตรวจพบในอดีตร่วมด้วย แต่ถ้าบุคคลใดที่ตรวจพบความผิดปกติหรือตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาโรค ก็อาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพซ้ำทุกๆ 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือตามคำแนะนำจากแพทย์ของคุณตามเหตุปัจจัยจำเป็นส่วนบุคคล

  • ไม่ต้องรอคิวนาน สะดวกสบาย ปลอดภัย เป็นส่วนตัว

ประหยัดเวลา ตรวจเพียง 30 นาที กำหนดเวลาได้สะดวก ใช้บริการง่าย ไม่ซับซ้อน

  • เดินทางสะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่าย

พาธแล็บมีสาขาที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกหลากหลาย มีที่จอดรถส่วนบุคคล และการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า พร้อมทั้งหน่วยบริการตรวจสุขภาพ Home Service ทำให้มั่นใจในการเข้าถึงบริการของเราได้ง่าย เรามุ่งมั่นและใส่ใจที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีและสะดวกสบายระหว่างการให้บริการคุณ

❉ เยี่ยมชมโลเคชั่นบน Google Maps พร้อมกดนำทางได้ที่
https://th.pathlab.link/on-google-maps

  • พาธแล็บมิตรเคียงข้างสุขภาพคุณอย่างเข้าใจและใส่ใจ

เพราะเราเข้าใจและใส่ใจสุขภาพคุณในมิติต่างๆ ที่มีปัจจัยและความแตกต่างในเฉพาะบุคคล เช่น ช่วงอายุ เพศ อาหาร ความเสี่ยงทางพันธุกรรม ประวัติการเจ็บป่วย ไลฟ์สไตล์ และสภาพแวดล้อม เราจึงเป็นประตูด้านแรกแห่งเวชศาสตร์ป้องกันโรคจากตรวจสุขภาพจากเลือด เพื่อให้คุณไม่ต้องเสี่ยงที่จะสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สินที่จะต้องนำไปใช้รักษาโรคที่เกิดขึ้นในอนาคต เราเน้นย้ำถึงความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ การทดสอบที่ครอบคลุมวิธีการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้คุณและคนที่คุณรักได้ติดตาม วางแผน และรักษาสุขภาพของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุดสอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

Testimonials & รีวิว

Close Menu