Skip to main content

บริการตรวจเลือด
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจเลือดเพื่อสุขภาพ และการวิเคราะห์เคมีคลินิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พาธแล็บ จึงเป็นแล็บแห่งแรกของมาเลเซียที่นำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย Advia Workcell มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์แบบเบ็ดเสร็จในตัว (LIS)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ตรวจเลือดเพื่อสุขภาพ
ที่คุณวางใจ

ศูนย์ตรวจเลือดเพื่อสุขภาพพาธแล็บ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสุขภาพจากเลือด ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำ พร้อมการรายงานผลการตรวจอย่างละเอียด อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมคู่มือแนะนำแนวทางปฏิบัติตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์บริการของเรา

พาธแล็บ ตระหนักและให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ เพื่อบริการที่ดีกว่า และสะดวกสบายกว่าแก่ลูกค้า โดยเปิดศูนย์บริการใกล้บ้าน พร้อมจัดตั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์โดยตรง คอยให้บริการแนะนำ ตรวจเช็ค วิเคราะห์ และรายงานผลอย่างละเอียด

สาขาที่เปิดให้บริการ

วันเวลาทำการของสาขา

อังคาร-ศุกร์: เวลา 08.00-17.30 น. (เปลี่ยนแปลงเวลาปิดเป็นการชั่วคราว)
เสาร์-อาทิตย์: เวลา 08.00-12.00 น.
หยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพพนักงาน/Home Services

บริการตรวจสุขภาพสำหรับองค์กรที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งตามเพศ ช่วงอายุ ความเสี่ยงเฉพาะบุคคล หรือปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้บริการตรวจผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ โดยเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ พร้อมทั้งบริการให้คำแนะนำด้านสุขภาพหลังการตรวจอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์สุงสุดในการดูแลสุขภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-619-2288 ต่อ 0 หรือ 829

วันเวลาทำการของสำนักงานใหญ่

จันทร์-ศุกร์: เวลา 09.00-17.00 น. (เปลี่ยนแปลงเวลาปิดเป็นการชั่วคราว)
วันเสาร์: เวลา 09.00-12.00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมต้องตรวจสุขภาพกับพาธแล็บ?

  • ตรวจสุขภาพประจำปี

พาธแล็บบริการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์พร้อมดูแลคุณ ปกติหากไม่มีอาการเจ็บป่วย บุคคลทั่วไปควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง สำหรับการตรวจเพื่อการวางแผนการดูแลสุขภาพ โดยรายละเอียดของการตรวจสุขภาพนั้นจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ของแต่ละบุคคล รวมถึงประวัติโรคต่างๆ ของคนในครอบครัว อาการผิดปกติหรือความผิดปกติทีเคยตรวจพบในอดีตร่วมด้วย แต่ถ้าบุคคลใดที่ตรวจพบความผิดปกติหรือตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาโรค ก็อาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพซ้ำทุกๆ 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือตามคำแนะนำจากแพทย์ของคุณตามเหตุปัจจัยจำเป็นส่วนบุคคล

  • ตรวจสุขภาพ Home Services
    “ทุกที่” เราพร้อมดูแลคุณ

พาธแล็บมีทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านสุขภาพดูแลคุณและคนที่คุณห่วงใยถึงที่ และอำนวยความสะดวกให้บริการตรวจสุขภาพกับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเดินทาง เพื่อความสะดวกแก่คุณและครอบครัว เพราะเราใส่ใจสุขภาพคุณ

  • ตรวจสุขภาพนักงานสำหรับองค์กร

บริการตรวจสุขภาพสำหรับองค์กรที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน โดยพาธแล็บได้จัดรายการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทำงานโดยเฉพาะ และพร้อมด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งตามเพศ ช่วงอายุ ความเสี่ยงเฉพาะบุคคล หรือปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้บริการตรวจสุขภาพกับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางออกนอกสถานที่ พร้อมให้บริการถึงที่โดยทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ พร้อมทั้งบริการให้คำแนะนำด้านสุขภาพหลังการตรวจอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์สุงสุดในการดูแลสุขภาพพนักงานของคุณ พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการทำงานของพนักงานของคุณได้ในระยะยาว

Testimonials & รีวิว

Close Menu