Skip to main content

โปรแกรมตรวจภูมิคุ้มกัน
ต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว
ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19

ประเมินภูมิคุ้มกันของร่างกาย เสริมความมั่นใจให้สุขภาพคุณและคนที่คุณห่วงใย โดยการตรวจประเมินระดับและประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันหลังรับวัคซีนโควิด-19 เพื่อใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและอนาคตที่ดีกว่า

รายละเอียดรายการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19:

 • ภูมิคุ้มกันโดยรวมต่อเชื้อไวรัสโควิด-19                           ราคา 1,200.-
  (Anti-SARS-CoV-2 Total) 
 • ภูมิคุ้มกันระยะแรกต่อเชื้อไวรัสโควิด-19                          ราคา 1,200.-
  (Anti-SARS-CoV-2 NCP IgM)
 • ภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19                           ราคา 1,200.-
  (Anti-SARS-CoV-2 IgG)
 • ภูมิคุ้มกันหลังการรับวัคซีน                                              ราคา 1,500.-
  (Anti-SARS-CoV-2 IgG Spike protein (RBD))
 • ความสามารถของภูมิคุ้มกันในการยับยั้งเชื้อ (NT)             ราคา 1,800.-
  (Neutralizing Antibody (NT) Elisa)

*หมายเหตุ: (‼️ เฉพาะผู้นัดหมายล่วงหน้าและบริการ Home Service เท่านั้น ‼️)

จุดเด่นของโปรแกรม:

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อหรือมีความกังวลว่าน่าจะเคยได้รับเชื้อมาก่อนเพื่อดูระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ และผู้ที่รับวัคซีนเพื่อตรวจดูผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19
 • “สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก” 
 • เก็บตัวอย่างได้ง่ายจากเลือด
 • ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคในสถานที่ผู้คนรวมตัว
 • ตรวจได้แม้ยังไม่มีอาการ
 • ไม่ต้องตรวจผ่านทางโพรงจมูก
Close Menu