Skip to main content

อุ่นใจ…ไกลโรค

สุขภาพดีสร้างได้ เริ่มตรวจสุขภาพตั้งแต่วันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

การตรวจสุขภาพเป็นประจำ จะช่วยให้คุณอุ่นใจและคลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพให้แบบครอบคลุม เพิ่มเติมจากการตรวจเบื้องต้น ช่วยในการวิเคราะห์หาความเสี่ยงของโรคที่สำคัญได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นของโปรแกรม:

 • สามารถตรวจคัดกรองได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหาร
 • สามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคต่างๆ ที่พบได้บ่อยในคนไทย

เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่มีกรรมพันธุ์ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
 • ติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และช่วยประเมินโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน
 • ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิ์ประกันสังคม

รายละเอียดการตรวจโปรแกรม อุ่นใจ…ไกลโรค:

 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสม 3 เดือน (HbA1C)
 • การทำงานของไต (Creatinine)
 • การทำงานของตับ (ALT/SGPT)
 • ความเสี่ยงโรคเก๊าท์ (Uric Acid)

รายการตรวจเพิ่ม:

 • การหมู่เลือดชนิด ABO, ชนิด Rh
 • การระดับไขมันโคเลสเตอรอลรวม (TC)
 • การระดับไขมันโคเลสเตอรอลดี (HDL)

[seed_social]

รายละเอียดการตรวจ

ความสมบูรณ์ของเลือด

(Complete Blood Count)

ตรวจเบาหวาน

(Diabetes Screen)

ตรวจการทำงานของไต

(Kidney Function Tests)

ตรวจการทำงานของตับ

(Liver Function Tests)

ตรวจภาวะไขมันในเส้นเลือด

(Lipid Profile)

Close Menu