Skip to main content

โปรแกรมตับแข็งแรง

“ตับ” อวัยวะสุดสำคัญ ยิ่งใช้ชีวิตเสี่ยง ยิ่งต้องตรวจเช็ค

“ตับ” เป็นอวัยวะภายในที่สำคัญในการช่วยกำจัดและทำลายสารพิษในร่างกาย แต่ด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิต เช่น การทานยารักษาโรคอย่างต่อเนื่อง การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ล้วนก่อผลเสียต่อตับจนเกิดเป็นปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การดูแลสุขภาพโดยการตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปี ย่อมทำให้ห่างไกลจากโรคร้ายหรือรักษาได้ทันท่วงที

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ และทานอาหารเสริม วิตามิน รวมถึงยารักษาโรคเป็นประจำ
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีไขมันสะสมตามร่างกาย มีลักษณะอ้วนลงพุง ที่อาจนำไปสู่ภาวะไขมันพอกตับ ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งตับ

รายละเอียดการตรวจ

ตรวจการทำงานของตับ

Close Menu