Skip to main content

โปรแกรมเบาหวานไม่เบาใจ

เช็คให้ชัวร์ก่อนสาย ภัยร้ายจากเบาหวานสามารถป้องกันได้

พันธุกรรม พฤติกรรมการรับประทานอาหาร โรคอ้วน และอายุ ล้วนแล้วแต่เป็นต้นเหตุการเกิดโรคเบาหวาน ภัยร้ายอันนำมาซึ่งโรคแทรกซ้อน เช่น โรคตา โรคไต โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด โดยปัจจุบันเบาหวานได้กลายเป็นโรคที่พบมากในคนไทย ดังนั้น การตรวจคัดกรองคือหนทางการเฝ้าระวัง อีกทั้งหากมีการตรวจพบความเสี่ยงยังช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และควบคุมปริมาณอาหารให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมได้

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ตรวจสุขภาพจำนวน 5 รายการ
  •  เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงหรือมีแนวโน้มอาจจะเป็นโรคเบาหวาน เช่น มีบุคคลในครอบครัวมีประวัติโรคเบาหวาน รวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูง เป็นต้น
  • เหมาะสำหรับการติดตามผลการรักษาโรคทุก 4-6 เดือน

รายการตรวจเพิ่มเติม:

  • หามะเร็งตับอ่อน (CA 19.9)
  • ระดับอินซูลิน/Fasting (INS)
  • ระดับน้ำตาลสะสม 2 สัปดาห์ (Fructosamine)

รายละเอียดการตรวจ

ระดับน้ำตาลสะสม 3 เดือน

การทำงานของไต

Close Menu