Skip to main content

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นด้วยวิธี (HPV DNA Test) ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง

มะเร็งปากมดลูก ป้องกันง่ายนิดเดียว
❀ ทางเลือกใหม่เพื่อคุณผู้หญิง ตรวจมะเร็งปากมดลูกไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง ❀
“ตรวจก่อน ป้องกัน”
เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก” ได้ตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็ง

การตรวจเชื้อ Human papilloma virus (HPV)
สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี (HPV DNA Test)

การตรวจ HPV DNA Test เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีในระดับ DNA ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจเชิงลึกถึงสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสเอชพีวี ในระยะก่อนที่จะเซลล์พัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูก ทำให้สามารถป้องกันและรักษาได้ก่อนที่เชื้อจะลุกลามกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก

โดยปัจจุบันพบว่ามะเร็งปากมดลูก คือ สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคุณผู้หญิง ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV การป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุด คือ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นโดยวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV DNA Test ที่เป็นวิธีการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำสูง เพื่อให้คุณมั่นใจในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

จุดเด่นของการตรวจ:

 • ตรวจด้วยวิธีเจาะลึกระดับดีเอ็นเอ 
 • ตรวจหาเชื้อเอชพีวีที่มีความเสี่ยงสูง 14 สายพันธุ์
 • สะดวก ง่าย และรวดเร็ว (เก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเอง) ทางเลือกใหม่เพื่อคุณผู้หญิง ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้ผู้หญิงสามารถเก็บตัวอย่างในช่องคลอดด้วยตัวเองได้

ผู้ที่ควรตรวจป้องกันมะเร็งปากมดลูก:

 • ตรวจได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่อายุ 9 ขวบขึ้นไป
 • ผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อมะเร็งปากมดลูก
 • ผู้ที่มีภาวะเครียดเรื้อรัง ผู้ป่วยโรค NCDs
 • ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ุแบบเปลี่ยนคู่นอน
 • ผู้ที่มีหูดหรือติ่งเนื้อผิดปกติขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศ

สาเหตุที่กระตุ้นเชื้อให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก:

 • การรับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ุ
 • ความเครียดเรื้อรัง
 • โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรค NCDs)
 • ระบบภูมิคุ้มกันโรคอ่อนแอ ที่มีปัจจัยข้างต้น ได้แก่ ภาวะความเครียดเรื้อรัง โรค NCDs มลพิษปนเปื้อนภายในร่างกาย จะทำลายระบบภูมิคุ้มกันให้อ่อนแอ จึงไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อ HPV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสาเหตสำคัญที่จะทำให้เชื้อก่อตัวเป็นเชื้อมะเร็งปากมดลูก
Close Menu