Skip to main content

โปรแกรมหัวใจ ใครๆ ก็รัก

เริ่มสน “ใจ” ตัวเองตั้งแต่วันนี้ เช็คหัวใจก่อนถึงวันที่สายไป

โรคหัวใจ มหันตภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าพบในกลุ่มคนที่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ  โดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมการกิน ขาดการออกกำลังกาย และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ จนก่อเป็นโรคร้ายที่อันตรายถึงชีวิตแบบเฉียบพลัน โดยโปรแกรมนี้นอกจากจะทำให้รู้ตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ แล้ว ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคในอนาคตอีกด้วย

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • มุ่งเน้นการตรวจหาความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคสมองตีบ
  • เหมาะสำหรับผู้ที่บริโภคอาหารประเภทไขมันและโปรตีนปริมาณมากเกินไป
  • เหมาะกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น อ้วนลงพุง ไม่ออกกำลังกาย ความดันโลหิตสูง ขาดวิตามินบี เป็นต้น
  • ตรวจสุขภาพพร้อมคำแนะนำ ที่จะช่วยปรับพฤติกรรมการบริโภค การพักผ่อน และการออกกำลังกาย ให้สมดุลกัน

รายการตรวจเพิ่มเติม:

  • วิตามิน B12
  • กรดโฟลิด

[seed_social]

รายละเอียดการตรวจ

ตรวจภาวะไขมันในเส้นเลือด

Close Menu