Skip to main content

โปรแกรม Anti-Aging

ชะลอวัยใครก็ทำได้ อายุเป็นเพียงตัวเลขมีอยู่จริง ไม่ใช่แค่คำนิยาม

ให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่ไม่สามารถทำอะไรต่อร่างกายคุณได้ ด้วยการหันมาดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับวัย เพื่อชะลอความเสื่อมของอวัยวะภายในร่างกาย และการได้เป็นเจ้าของสุขภาพดีแบบยืนยาว

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ตรวจหาความเสี่ยงและความเสื่อมของร่างกายที่อาจเกิดขึ้น
  • สร้างความเข้าใจถึงกลไกการเสื่อมถอย กระบวนการทำงานของร่างกาย รวมถึงการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
  • มุ่งเน้นการป้องกันโรคและวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เช่น การเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ที่จะช่วยชะลอความเสื่อม
  • ตรวจเช็คสมรรถภาพทางเพศ ผิวพรรณ และการตรวจอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเสื่อมของอวัยวะ
Close Menu