Skip to main content

รายการตรวจภาวะกระดูก

กระดูกเป็นเสมือนเกราะป้องกันอันตรายให้กับอวัยวะสำคัญได้อย่างดี เช่น หัวใจ เส้นประสาท ปอด ตับ เป็นต้น สำคัญต่อการเคลื่อนไหวทุกย่างก้าว และก้าวปัจจุบันกระดูกคุณยังแข็งแรงอยู่ไหม ?

ระบบกระดูกเป็นระบบและอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นโครงร่างให้กับร่างกาย กล้ามเนื้อเส้นเอ็น และอวัยวะต่างๆ ได้ยึดคงรูปอยู่ได้ และเป็นเสมือนเกราะป้องกันอันตรายให้กับอวัยวะสำคัญ ได้แก่ สมอง ไขสันหลัง หัวใจ ปอด ตับ ไต ทั้งยังเป็นแหล่งสำคัญที่ผลิตเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว คลังสะสมแคลเซียมฟอสฟอรัส และแร่ธาตุต่างๆ  และเป็นระบบที่มีส่วนสำคัญในสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย 

กระดูกในร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อเวลาผ่านไปหรืออายุมากขึ้น มวลกระดูกเราก็จะต่ำลง ทำให้เกิดการสึกหรอของเนื้อเยื่อกระดูก และต้นเหตุจากกรรมพันธุ์ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะกระดูกพรุนและเปราะบาง แตกหักง่าย แม้แต่การสะดุดล้มก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อโรคนี้

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • เพื่อดูแนวโน้มการเกิดภาวะกระดูกพรุน กระดูกบาง เพื่อหาแนวทางป้องกันและวางแผนด้านการดำรงชีวิต เพื่อให้ร่างกายมีมวลกระดูกที่แข็งแรง
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนที่เกิดจากกรรมพันธุ์ หรือได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกับกระดูกเวลาชนสิ่งของ หรือหกล้ม

รายการตรวจ:

  • ตรวจภูมิคุ้มกันต่อการเกิดโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA Factor) ราคา 350.-
  • ตรวจประเมินการสร้างกระดูก (P1NP) ราคา 1,000.-
  • ตรวจประเมินการสลายของกระดูก (Beta Crosslaps) ราคา 1,200.-

รายละเอียดการตรวจ

ภาวะกระดูก

(Bone Marker)

Close Menu