Skip to main content

ตรวจสุขภาพประจำปี
มีดีอย่างไร?

เมื่อใดที่ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไร้อาการเจ็บป่วย สิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนอาจนิ่งนอนใจ จนลืมไปว่า

โรคภัยช่างเป็นเรื่องใกล้ตัว แม้จะควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพได้ดีขนาดไหน แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรละเลยการตรวจสุขภาพ เนื่องจากเป็นการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติภายในก่อนถึงภาวะลุกลาม เพื่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที

นั่นจึงทำให้แนวโน้มการรักษามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และที่สำคัญยังช่วยลดการสูญเสียได้อีกด้วย

ผู้ที่ควรได้รับการตรวจสุขภาพ

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองขั้นพื้นฐาน โดยเพศชายควรตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มเติม เช่นเดียวกับเพศหญิงที่ควรตรวจเพิ่มเพื่อหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งรังไข่
  • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคต่าง ๆ เนื่องจากโรคบางโรคสามารถสืบทอดจากกรรมพันธุ์ เช่น หัวใจ ความดันโลหิตสูง เกาต์ มะเร็ง เป็นต้น
  • ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่สัมผัสสารเคมีเป็นประจำ ผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น

การตรวจสุขภาพ ควรตรวจอะไรบ้าง

สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีของบุคคลทั่วไปจะมีการตรวจชีพจร การวัดดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด เพื่อดูแนวโน้มการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังตรวจหาภาวะความดันโลหิตสูง เนื่องจากมีผลต่อการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตในอนาคต ตรวจค่าตับ ค่าไต ตรวจระดับกรดยูริคเพื่อตรวจหาโอกาสการเกิดโรคไขข้ออักเสบ โดยการตรวจขั้นพื้นฐานเหล่านี้ ศูนย์ตรวจสุขภาพจะนำผลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความผิดปกติและหากตรวจพบความเสี่ยงการเกิดโรคในอนาคตจะให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป

สำหรับความถี่ในการตรวจนั้น ควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงอาจตรวจซ้ำได้ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ

  • หากตรวจพบความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มในการเกิดโรคในอนาคตจะทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที
  • ลดภาวะลุกลาม ทำให้การรักษามีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูง
  • ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจทำให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมา
  • ลดความสูญเสีย เนื่องจากได้รับการรักษาแต่เนิ่น ๆ
  • หากไม่พบความผิดปกติ ผู้เข้ารับการตรวจสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างไร้กังวล

ตรวจสุขภาพที่ พาธแล็บ ศูนย์ตรวจสุขภาพที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตคุณ

พาธแล็บ ผู้นำการให้บริการด้านสุขภาพเชิงป้องกันที่ได้มาตรฐานระดับสากล เราคือศูนย์ตรวจสุขภาพที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพจากเลือด เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกายด้านต่าง ๆ เช่น ภาวะไขมันในเส้นเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของตับ ไต การหาสารบ่งมะเร็ง เป็นต้น

จากวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและทันสมัยขึ้น ทำให้การตรวจสุขภาพผ่านการตรวจเลือดให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและถูกต้องกว่าวิธีอื่น ๆ และเพราะเลือดต้องไหลเวียนไปยังอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ดังนั้นหากเกิดความผิดปกติที่อวัยวะใดก็ตาม เลือดก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย และในปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยมะเร็งบางชนิด ก็สามารถตรวจคัดกรองผ่านการตรวจเลือดได้เช่นกัน

โดยทุกโปรแกรมตรวจสุขภาพ เราได้มีการเลือกใช้อุปกรณ์ทันสมัยที่สามารถวิเคราะห์ผลการตรวจได้อย่างละเอียด ถูกต้อง และแม่นยำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นั่นจึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการกว่า 67 ปี

หลายคนอาจคิดไม่ถึงว่า “ความเสี่ยง” ในการเกิดโรคต่าง ๆ จะอยู่ใกล้เราเพียงนิด โดยไม่ว่าจะเป็นการเลือกทานอาหาร ความเครียด รวมถึงการใช้ชีวิตที่แสนเร่งรีบ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อสุขภาพร่างกายคนเราทั้งสิ้น ดังนั้น อย่าลืมให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีที่จะอยู่กับเราตลอดไปนั่นเอง

Leave a Reply

Close Menu