Skip to main content

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน
ก่อนรับวัคซีนโควิด-19

ร่างกายคุณโอเคไหม!? สุขภาพคุณพร้อมหรือยัง? ตรวจสุขภาพไว้ก่อน ประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ก่อนรับวัคซีนโควิด-19

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานก่อนรับวัคซีน
☆ ราคาพิเศษ 1,250.-

สำหรับคนที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีโรคประจำตัวแฝงอยู่ เพราะโรคเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงหากได้รับเชื้อ และเพื่อวางแผนร่างกายให้แข็งแรงต่อไป…

*หมายเหตุ: (‼️ ณ พาธแล็บ ศูนย์ตรวจสุขภาพทั้ง 6 สาขา และบริการ Home Service ‼️)

รายละเอียดโปรแกรม

❤  ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)

✔  วัดความเข้มข้น ปริมาณของเม็ดเลือดแดง เพื่อประเมินภาวะโลหิตจาง

✔  ดูขนาด รูปร่างและสีของเม็ดเลือดแดง

✔  วัดและแยกประเภทเม็ดเลือดขาว แสดงถึงภาวะการอักเสบ การติดเชื้อต่างๆ พยาธิและโรคทางพันธุกรรม เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว

✔  วัดปริมาณเกล็ดเลือด เพื่อประเมินภาวะการแข็งตัวของเลือด

❤  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)

✔  เพื่อประเมินภาวะความเสี่ยงโรคเบาหวานเบื้องต้น

❤  ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Tests)

✔  ตรวจการทำงานและประสิทธิภาพในการขับกรองของเสียของไต

❤  ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด (Lipid Profile)

✔  ตรวจระดับไขมันรวมในเลือด (Total Cholesterol) ระดับไขมันชนิดดี (HDL) ระดับไขมันชนิดเลว (LDL) ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) ซึ่งถ้าสูงเกินไป จะเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดในสมอง

✔  ประเมินอัตราเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวแฝงและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ให้พร้อมก่อนรับวัคซีนโควิด-19
  • เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีความกังวล มีโรคประจำตัว ผู้สูงวัย หรือแม้แต่กลุ่มผู้ที่มีอายุน้อย การตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับวัคซีนจะช่วยรับมือกับภัยเงียบหรือโรคแอบแฝงที่อาจตามมาภายหลัง เป็นการเตรียมความพร้อมให้สุขภาพคุณก่อนเข้ารับวัคซีนโควิด-19
Close Menu