Skip to main content

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ “หลังการติดเชื้อโควิด-19”
(Long COVID-19 Screening)
ราคาเริ่มต้น 4,900.-฿ (ปกติ 6,130.-฿)

“แม้หายป่วย แต่สุขภาพอาจไม่เหมือนเดิม”
โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ “หลังการติดเชื้อโควิด-19”
(Long COVID-19 Screening)
ราคาเริ่มต้น 4,900.-฿ (ปกติ 6,130.-฿)
“แม้หายป่วย แต่สุขภาพอาจไม่เหมือนเดิม”
อย่าให้การติดเชื้อหรือหลังระบาดของเชื้อโควิด-19
ส่งผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว

ต่อสุขภาพของคุณและผู้ที่คุณรักและห่วงใย”

“อย่าปล่อยผ่านภาวะ Long COVID-19
ต้นเหตุที่แถมโรคและปัญหาสุขภาพตามมามากกว่าที่คุณคิด !!!
『 ภายในวันนี้ – 30 ก.ค. 65 』

รายการตรวจ

✅ สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการตรวจ

● ตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี ที่ทำให้เห็นภาพรวมของสุขภาพคุณหลังจากการระบาดของเชื้อโควิด-19
● ตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด-19 ตรวจสุขภาพรายการสำคัญที่คุณต้องเสี่ยงหลังการติดเชื้อหรือหลังการระบาดของโรค
● ตรวจคัดกรองภูมิคุ้มกันหลักงการรับวัคซีน COVID-19 
● ประเมินสุขภาพและทำงานของอวัยวะสำคัญ คือ ตับ ไต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ระดับวิตามิน D ที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรค ภูมิคุ้มกันหลังรับวัคซีน สารบ่งชี้มะเร็งปอด (์NSE) และสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง (hs-CPR) ความเสี่ยงจากภาวะลิ่มเลือดหลังการติดเชื้อโควิด-19
● ตรวจเชิงป้องกันและชะลอการเกิดโรคเรื้อรังหลังการติดเชื้อโควิด-19

???? อธิบายรายการตรวจสุขภาพ

 

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)

✓ วัดความเข้มข้น ปริมาณของเม็ดเลือดแดง เพื่อประเมินภาวะโลหิตจาง
✓ ดูขนาด รูปร่างและสีของเม็ดเลือดแดง
✓ วัดและแยกประเภทเม็ดเลือดขาว แสดงถึงภาวะการอักเสบ การติดเชื้อต่างๆ พยาธิและโรคทางพันธุกรรม เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว
✓ วัดปริมาณเกล็ดเลือด เพื่อประเมินภาวะการแข็งตัวของเลือด

✓ ตรวจหมู่โลหิต ABO กับหมู่ Rh

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)

✓ ประเมินภาวะความเสี่ยงโรคเบาหวาน
✓ ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสมในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

✓ ระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือโรคเบาหวานยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หรือมีอาการ Long COVID-19 ที่รุนแรงได้

ตรวจการทำงานของไต (Renal Function Tests)

✓ ตรวจการทำงานและประสิทธิภาพในการกรองของเสียของไต
✓ ตรวจหาอัตราการกรองของไต หรืออัตราการกรองของเสียของไต

✓ ตรวจระดับกรดยูริกในเลือดเพื่อดูแนวโน้มการเกิดโรคเกาต์

ตรวจระดับไขมันในเส้นเลือด (Lipid Profile)

✓ ตรวจระดับไขมันรวมในเลือด (Total Cholesterol) ระดับไขมันชนิดดี (HDL) ระดับไขมันชนิดเลว (LDL) ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglycerides) ซึ่งถ้าสูงเกินไป จะเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดในสมอง

✓ ประเมินอัตราเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Tests)

✓ ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของตับ ภาวะตับอักเสบ เอนไซม์ที่สร้างจากตับ

ตรวจตรวจวัดระดับวิตามิน D ในเลือด

✓ ตรวจประเมินระดับวิตามินดีในร่างกาย ที่มีบทบาทกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิด Monocyte และ Macrophage ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สำคัญในการช่วยลดการอักเสบ ต่อสู้และกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจภาวะลิ่มเลือด (D-Dimer)

✓ ตรวจประเมินภาวะลิ่มเลือดที่อาจจะเสี่ยงต่อการอุดกั้นการไหลเวียนของเลือดหลังการติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นสาเหตุให้ร่างกายนำสารอาหารไปหล่อเลี้ยงอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ ปอด ตับ ไต ตับอ่อน สมอง และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะดังกล่าวล้มเหลว เชื้อโควิด-19 คือสาเหตุสำคัญที่จะทำให้คุณเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดทั้งตอนติดเชื้อและหลังจากการติดเชื้อได้

ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งปอด (NSE)

✓ ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งปอด ช่วยประเมินและติดตามผลการรักษาหลังการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของปอดในเวลาต่อมา และยังใช้เป็นค่าติดตามโรคมะเร็งปอด (Small Cell Lung Cancer) และ Neuroblastoma

ตรวจภูมิคุ้มกันหลังรับวัคซีน COVID-19 (Anti RBD)

✓ ตรวจประเมินภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่ามีเพียงพอหรือไม่

ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง (hs-CPR)

✓ ตรวจภาวะการอักเสบในร่างกาย ช่วยประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด หลังการติดเชื้อโควิด-19

⭐ ทำไมต้องตรวจสุขภาพกับพาธแล็บ

  • ไม่ต้องรอคิวนาน มาปุ๊บตรวจปั๊บ โปรดีสุดคุ้มค่าสำหรับคุณและคนที่คุณห่วงใย ตรวจเพียง 30 นาที
  • เจ้าหน้าที่อธิบายผลอย่างละเอียดพร้อมทั้งให้แนวทางการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล
  • เพื่อเป็นแนวทางหรือวางแผนในการป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ เช่น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรค NCDs) หรือโรคจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ที่จะสามารถเป็นสัญญาณการเตือนจากสุขภาพของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และแก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนที่โรคจะลุกลามจนยากแก่การรักษาได้
  • ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น เพราะหากตรวจสุขภาพเป็นประจำจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ลดการสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในการรักษาพยาบาล
  • ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าสุขภาพดี สุขภาพจิตจะดีตามมา ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจจะลดลง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การตรวจสุขภาพโดยวิธีการตรวจเลือด เป็นวิธีการที่ง่ายและไม่ทำให้เกิดบาดแผลที่ต้องใช้เวลาการพักฟื้น
Close Menu