Skip to main content

ตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19
แบบเร่งด่วน (ชุดตรวจเชื้อ ATK)

“ทราบผลภายใน 30 นาที”

“สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว” กับชุดตรวจเชื้อ ATK ที่ได้มาตรฐาน พร้อมบริการโดยนักเทคนิคการแพทย์

ตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน
(ชุดตรวจเชื้อ ATK)

✩ ราคาพิเศษ 950.- / ท่าน ✩
(*ให้บริการแบบกลุ่มหรือองค์กร)

รายละเอียดการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19
แบบเร่งด่วน (ชุดตรวจเชื้อ ATK)

  • “สะดวก” ด้วยบริการแบบ Home service
  • “รวดเร็ว” ทราบผลภายใน 30 นาที
  • “มั่นใจ” ด้วยการตรวจโดยทีมนักเทคนิคการแพทย์

*หมายเหตุ: (‼️ เฉพาะผู้นัดหมายล่วงหน้าและบริการแบบ Home Service เท่านั้น ‼️)

จุดเด่นของโปรแกรม:

  • “สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก” 
  • ทราบผลตรวจภายใน 30 นาที
  • ให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อแบบเร่งด่วน โดยชุดตรวจเชื้อ ATK ที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการโดยนักเทคนิคการแพทย์
  • บริการตรวจด้วยขั้นตอนการที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในสถานที่ผู้คนรวมตัว
Close Menu